☰ Menu
Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie
Herb Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadczone usługi

 

Dom świadczy usługi według obowiązującego standardu:

 1. W zakresie potrzeb bytowych:

a) miejsce zamieszkania,

b) wyżywienie,

c) odzież i obuwie,

d) utrzymania czystości;

2. Opiekuńcze, polegające na:

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnacji,

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

3. Wspomagające polegające na:

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,

c) umożliwieniu zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturalnych,

d) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalna,

f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,

g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,jeżeli mieszkaniec spełnia warunki takiego usamodzielnienia,

h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

i) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu  wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1ustawy o pomocy społecznej,

j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańca oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,

k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X