Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie
Herb Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie

Środa 18.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Warunki i tryb przyjęcia do placówki

 

 

WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym  życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie wydaje Starosta Koszaliński.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

 PRZYJĘCIE NOWEGO MIESZKAŃCA

Przyjęcie nowego mieszkańca odbywa się na podstawie decyzji kierującej oraz decyzji umieszczającej, po uprzednim ustaleniu telefonicznie lub pisemnie terminu.

W przyjęciu mieszkańca uczestniczy Dyrektor Domu, kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, pracownik socjalny, opiekun oraz przedstawiciel Samorządu mieszkańców.

 ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DPS

Stosownie do art. 60 ustawy o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Koszt ten ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku.

Do wnoszenia opłat za pobyt w domu są obowiązani w kolejności:

- mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu,

- małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca  i rodzinę.

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej reguluje art. 61 ust. 1-4 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Monika Janik
(2004-06-06 14:04:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Janik
(2018-04-18 12:08:35)
 
 
ilość odwiedzin: 187510

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X